Instal·lacions

VIL·LA ESPORTIVA DE GIRONA (Pròximament indicarem els establiments)